Skip to Content

Education of basic programming in Scratch environment

The material is in Czech language. Teaching Programming in Scratch. Pupil worksheets. Methodology sheets.
The material is written in the Czech language. It contains twelve topics on the teaching of programming in Scratch. For students ready for school leaves. For teachers are prepared methodological sheets.
Materiál je napsán v českém jazyce. Obsahuje dvanáct témat na výuku programování ve Scratchi. Pro studenty jsou připravené žákovské listy. Pro učitele jsou připraveny metodické listy.