Skip to Content

Scratch. Programowanie wizualne dla każdego

I've created a manual for teachers and students, which goal is to help them to take their first steps with Scratch. The book is under CC 3.0 license and it's in Polish language.

I've created a  manual for teachers and students, which goal is to help them to take their first steps with Scratch. The book is under CC 3.0 license and it's in Polish language.

Stworzyłem poradnika dla nauczycieli i uczniów, którego celem jest wprowadzenie ich do programowania w środowisku Scratch. Książka jest udostępniona na licencji CC 3.0 i póki co wyłącznie w języku polskim.

Other Files: